อยากให้มีรถเมล์เชื่อมระหว่างสำโรง - ถนนปู่เจ้า - สะพานภูมิพล - พระราม 3 บ้าง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้มีรถเมล์เชื่อมระหว่างสำโรง - ถนนปู่เจ้า - สะพานภูมิพล - พระราม 3 บ้าง ประเภท: ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ อยากให้ขสมก.จัดรถเมล์เชื่อมระหว่างสำโรง - ถนนปู่เจ้า - สะพานภูมิพล - พระราม 3 บ้าง ตัวอย่างเส้นทาง เช่น วงกลมสำโรง (เดินรถฝั่งเดียว) สำโรง - ถนนปู่เจ้าสมิงพราย - สะพานภูมิพล 2 - ถนนพระราม 3 - ถนนตก - ดาวคะนอง - บางปะแก้ว - บางปะกอก - วัดสน - สะพานภูมิพล 1 - ถนนปู่เจ้าสมิงพราย - สำโรง ส่วนรถจะเอาจากอู่เมกาบางนา หรือ อู่ฟาร์มจระเข้ ให้ขสมก.ลองพิจารณาตามความเหมาะสม หรือจะปรับปรุงแก้ไขเส้นทางตามที่เห็นสมควร เพราะปัจจุบันยังไม่มีรถเมล์ปู่เจ้าฯ - พระราม 3 เลย อย่างน้อยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และช่วยแบ่งเบาภาระสาย 142 ที่ผู้โดยสารหนาแน่นและรอนานได้อีกด้วย http://www.bmta.co.th/th/content/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-3-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณา เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ