อยากให้มีรถเมล์สาย 95 เลียบด่วนรามอินทรากลับมาวิ่งบริการเหมือนเดิมอีก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เดินทางไป-กลับสะดวกมากๆ แล้วอีกอย่างเส้นทางดังกล่าวก็ไม่มีรถให้บริการเลย ถ้าไม่สะดวกเป็นรถฟรีก็เก็บเงินก็ได้ครับ นักเรียนใช้บริการอยู่มากเหมือนกัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 95 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ