อยากให้มีรถเมล์ผ่านถนนเส้นเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถเมล์วิ่งผ่านถนนเส้นเฉลิมพระเกียรติร.9 เขตประเวศค่ะ เมื่อก่อนเป็นแค่ซอยก็พอเข้าใจค่ะที่จะไม่มีรถเมล์ผ่าน แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นถนนเส้นหลักไปแล้ว ประชาชนที่อาศัยละแวกนี้ก็มีจำนวนมากขึ้น เลยอยากจะให้มีรถเมล์ซักสายก็ยังดีวิ่งผ่านถนนเส้นนี้ค่ะ เพราะตอนนี้การเดินทางลำบากมาก ทั้งๆที่อยู่ในเขตกทม.แท้ๆ แต่รถสาธารณะแทบไม่มีเลย รถที่มีก็เลิกวิ่งสี่ทุ่ม แล้วคนที่เลิกงานดึก หรือมีธุระต้องกลับดึกงี้ต้องขึ้นแท๊กซี่อย่างเดียวหรอคะ? ลำบากค่ะสำหรับคนหาเช้ากินค่ำ ยังไงก็ช่วยพิจารณาหน่อยนะคะ ละแวกข้างเคียงเจริญไปไกลแล้วค่ะ!!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทางดั่งกล่าวที่ผู้ร้องเเจ้งเข้ามา พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ