อยากให้มีรถเมล์ผ่านถนนจตุโชติค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเส้นนี้มีหมู่บ้านเยอะมาก และบางคนในหมู่บ้านไม่ได้มีรถ ทำให้บางครั้งไม่สะดวกในการเดินทาง นอกจากจะต้องเรียก taxi อีกทั้งยังห่วงเรื่องความปลอดภัยหากเดินทางกลางคืน เลยอยากให้ทางขนส่งพิจารณาทำป้ายรถเมล์ และให้มีรถผ่านเส้นนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ