อยากให้มีรถสาธารณะวิ่งจากพัฒนาการข้ามสะพานยกระดับไป-กลับสี่แยกประเวศ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันไม่เห็นมีรถสาธารณะสักคันผ่านทางพัฒนาการข้ามสะพานยกระดับไป-กลับสี่แยกประเวศบ้างเลยค่ะ อยากขอให้ช่วยพิจาณาหน่อยค่ะ

การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น