อยากให้มีรถประจำทาง ขสมก. ผ่านถนนปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันนี้ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อถนนสุขุมวิท ไปยังถนนพระราม 3 และ ถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีสะพานภูมิพล 1 และ 2 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ ตั้งแต่ปลายปี 2549 เป็นต้นมา ประชาชนที่ต้องการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ยังคงต้องอาศัยการเดินทางทั้งรถสองแถวท้องถิ่น เรือข้ามฟากไปยังท่าน้ำพระประแดง หรือรถแท็กซี่สาธารณะ (หากมีความสามารถในการชำระค่าโดยสาร) จึงอยากให้ทาง ขสมก.ช่วยพิจารณาอนุเคราะห์รถโดยสารสาธารณะในเส้นทางดังกล่าว จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางเป็นอย่างมาก ปัจจุบันรถจากปากน้ำ สมุทรปราการ ทุกสายจะตรงไปยังแยกบางนา แล้วขึ้นทางด่วนขั้นที่ 1 ทั้งหมด อาทิเช่น สาย 142 ที่ขึ้นทางด่วนขั้นที่ 1 (บางนา) แล้วไปลงที่ ถนนสุขสวัสดิ์ (กม.9)แล้วจึงไปออกทางถนนพระรามที่ 2 หากมีการปรับเส้นทางมาผ่านถนนปู่เจ้าสมิงพราย แล้วขึ้นสะพานภูมิพล ลงถนนสุขสวัสดิ์ ก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ทำให้ผู้โดยสารเดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นมาก และ ขสมก.ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าผ่านทางพิเศษ แต่ก็จะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในช่วง สำโรงถึงแยกบางนา อาจไม่ได้รับความสะดวกบางส่วน เป็นต้น อนึ่ง ก่อนหน้าที่จะมีสะพานใหม่นี้ ทาง ขสมก.เคยจัดรถโดยสารสาย 513 มาให้บริการ แล้วทำการยกเลิกเส้นทางไป จึงแจ้งมาเพื่อให้ทาง ขสมก.ช่วยพิจารณาจัดรถโดยสารในสองเส้นทางเชื่อมต่อดังกล่าว คือ 1) ถนนสุขุมวิท เชื่อมต่อ ถนนสุขสวัสดิ์ และ 2) ถนนสุขุมวิท เชื่อมต่อ ถนนพระรามที่ 3