อยากให้มีรถประจำทางผ่านตลาดพระราม 5 -​ วงเวียนราชพฤกษ์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถประจำทางผ่านตลาดพระราม 5 ถ.นครอินทร์ ผ่านวงเวียนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อกับสายรถประจำทางที่วิ่งบนถ.กาญจนาภิเษกช่วงบางใหญ่, สายรถที่วิ่งบนถ.บรมราชชนนีช่วงตลิ่งชัน, สายรถที่วิ่งบนถ.รัตนาธิเบศร์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง หรือสายรถที่วิ่งผ่านหน้ากระทรวงสาธารณสุข/รถไฟฟ้า เนื่องจากถ.นครอินทร์ช่วงนั้นไม่มีรถประจำทางสายใดผ่านเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ