อยากให้มีรถขสมก วิ่งในเส้นทาง สายไหม เพราะมีรถเอกชนวิ่งแค่สายเดียว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ถนนสายไหมมีรถ ขสมก. วิ่งคะ เพราะ ปัจจุบัน มีรถวิ่ง สายเดียว เป็นของเอกชน ปอ.1009 มาช้า มาก ค่ารถแพง รอนาน . จึงอยากให้เพิ่มสายรถเมล์ ในเส้นทางนี้คะ ขอบคุณคะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ