อยากให้มีคอลเซ็นเตอร์ประจำหน้าเว็บไซด์ ตลอด24ชั่วโมง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางใช้บริการรถเมล์ (ยุคอินเทอร์เน็ต)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีคอลเซ็นเตอร์ประจำหน้าเว็บไซด์ ตลอด24ชั่วโมง เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทางใช้บริการรถเมล์ (ยุคอินเทอร์เน็ต)