อยากให้พิจารณา เส้นทางช่วงรถติด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากเวลาช่วงเย็นประมาณ 16.00 เป็นต้นไป เส้นงามวงศ์วานขาออก บริเวณแยกพงษ์เพชร มุ่งหน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน รถจะติดมาก ใช้เวลาติดที่แยกนี้เกือบชั่วโมง ช่วงเย็นทุกครั้ง ขอเสนอให้รถที่วิ่งเส้นนี้มีรถแยกขึ้นสะพานข้ามแยกพงษ์เพชร เพื่อหลีกเลี่ยงรถติด และสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางที่ไม่ต้องการลงบริเวณแยกพงษ์เพชร หรือเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดปริมาณรถติด จึงอยากให้พิจารณา ในช่วงเวลาที่รถติด น่าจะมีรถวิ่งเส้นนี้ ก็น่าจะช่วยประหยัดเวลาได้ ขอเสนอแนะตามนี้ ขอบคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจรณา ปรับปรุงแก้ไข ว่าจะทำตามขอเสนอทางผู้โดยสารได้หรือไม่อย่างไร เบื้องต้นจะจัดให้มีการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ