อยากให้พิจารณานำรถเมล์แอร์สาย15กลับมาให้บริการตามเดิม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ฝุ่น รถติด เส้นทางที่วิ่งก็ผ่านจุดท่องเทียว ห้าง โรงเรียน โรงพยาบาล และย่านสถานที่ทำงาน ที่ผ่านมารู้สึกดีใจกับการพัฒนาปรับปรุงให้มีรถแอร์มาแทนที่แต่กลับถูกยกเลิกไป จึงอยากรบกวนให้ช่วยพิจารณานำรถแอร์สาย15กลับมาให้บริการดังเดิมด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณานำรถปรับอากาศมาวิ่งให้บริการเหมือนเดิม(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)