อยากให้ป้าย LED 503 และสายอื่น เป็นแบบ สลับเปลี่ยนมากกว่าเลื่อน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากผู้ใช้บริการมีการใช้บริการอย่างจริงใจกับรถประจำทางพร้อมทั้ง ได้ขึ้นรถเมล์สาย 503 แล้วรู้สึกว่าป้ายแบบใหม่สะดวก สำหรับผู้ใช้บริการมากกว่าโดยไม่จำเป็นต้องรอเลื่อนให้จบประโยค หรือข้อความ หวังว่าผู้บริหารที่มีใจรักการบริการจะเห็นข้อดีตรงนี้พร้อมทั้ง อยากให้สามารถใช้ via busในรถเมล์ใหม่ด้วย ทั้งๆที่เรามี GPS ในรถใหม่ทุกคัน แต่เพราะเหตุใดจึงไม่สารถใช้ได้ ไม่เข้าใจ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ