อยากให้ปรับปรุงป้ายแสดงสายรถเมลล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลายครั้งที่ไปนั่งรอรถเมล์ เพื่อจะขึ้นรถสายที่ต้องการ แต่รถเมล์ไม่จอดป้ายที่นั่งรอ หากรถเมล์ไม่จอดป้ายนั้นๆ ควรยกเลิกตัวเลขบนป้ายรถเมล์เพื่อไม่ให้ผู้อื่นมานั่งรอรถเมล์ป้ายนั้น มีหลายสายมากที่เป็นแบบนี้ หาการร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาเหล่านี้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขโดยด่วนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ