อยากให้ปรับการเดินรถสาย 141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันการเดินรถสาย 141 จากพระราม 2 ไปจุฬา ในช่วงเช้าจะมีรถเสริมตลาดคลองเตย แบบคันเว้นคัน ซึ่งรถที่เสริมคลองเตยมักจะมีผู้โดยสารไม่เต็มคัน ในขณะที่รถทีไปสุดที่จุฬาคนจะแน่นจนถึงหน้าประตูตลอด จึงอยากให้ลดจำนวนรถเสริมลง ไม่ต้องถี่ขนาดคันเว้นคัน ซึ่งน่าจะช่วยให้รถที่ไปจุฬาไม่ต้องแน่นมากอย่างทุกวันนี้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ