อยากให้ติด GPS ในสาย 56

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเเนะนำให้ติดระบบ gps บนรถเมล์สาย 56 เเละสายอื่นๆ เพื่อที่จะสะดวกต่อการติดตามการเดินรถบนเเอพ via bus เพื่อที่จะได้คำนวนเวลาเเละการเดินทางของรถผระจำทางได้ดีขึ้น