อยากให้ช่วยพิจารณาเพิ่มป้ายรถเมล์บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ม (สถานีรถไฟฟ้าศรีเอี่ยม)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ช่วยพิจารณาเพิ่มป้ายรถเมล์บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ม (สถานีรถไฟฟ้าศรีเอี่ยม)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า การกำหนดจุดจอดป้ายรถประจำทางเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครร่วมหารือประชุมกับ สน.พื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการจราจร หรืออาจเชิญตัวแทนจาก ขสมก.เข้าร่วมพิจารณาด้วย ซึ่ง ขสมก. มีหน้าที่บังคับให้พนักงานขับรถ จอดรถตามป้ายที่กำหนดในพื้นที่ที่มีป้ายจอดรับส่งให้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)