อยากให้จัดนำเที่ยวกับขสมก วันเสาร์-อาทิตย์ค่ะเหมือนตอนก่อนโควิดค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้จัดนำเที่ยวกับขสมก วันเสาร์-อาทิตย์ค่ะเหมือนตอนก่อนโควิดค่ะ อยากไปเที่ยวแล้ววว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาในที่ประชุมต่อไป