อยากแนะนำการให้บริการสาย 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงที่เมืองทองมีงานหรือคอนเสิร์ตเลิกดึกๆ อยากให้สาย166จัดรถวิ่งไปอนุสาวรีย์แบบด่วนพิเศษขึ้นทางด่วนหลังเมืองทองลงอนุสาวรีย์ชัยฯ แล้วจะเก็บค่าโดยสารสัก30-40ก็ยังได้หรือเก็บ18บาทเท่าเดิมก็ได้ เพราะแท็กซี่เก็บค่ารถโหดมากเวลามีงานหรือคอนเสิร์ตเลิกดึกๆ ถ้ามีการพิจารณาแล้วจัดวิ่งคิดว่าจะทำให้สายได้กำไรมากขึ้น ช่วงแรกอาจจะจัดสัก5คันก่อนก็ได้ และอาจจะมีการประชาสัมพันธ์กับทางเมืองทองก็จะดีมาก ให้ผุ้ใช้บริการได้รับทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ