อยากเสนอให้ในรถเมล์มีป้ายบอกว่าถึงที่ไหนแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเสนอให้ในรถเมล์มีป้ายบอกว่าถึงที่ไหนแล้ว ถ้าไม่เป็นแบบอัดเสียง ก็เป็นป้ายไฟวิ่งก็ได้ เป็นทั้งภาษาไทยและ eng จะได้สะดวกสำหรับต่างชาติด้วย สำหรับคนไทย เวลารถแน่น มักจะมองทางไม่ค่อยเห็น พนักงานเก็บเงินตะโกน แล้วก็ยังไม่ได้ยินว่าถึงไหนแล้ว ถ้ามีได้จะดีมากๆค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ