อยากเสนอให้ขสมก.ควรมีAPPผ่านมืถือที่สามารถรู้ได้ว่ารถเมลสายไหนมาถึงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อยากเสนอเพื่อพัฒนาบริการของ ขสมก. ปัจจุบันsmartphoneมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก การสร้างApplication บนมือถือ ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของ ขสมก เพราะปัจจุบันการรอรถเมลแต่ละสายจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องยืนรออยู่ที่ป้ายและใช้สายตามองหารถที่จะมาถึงป้ายเท่านั้น ซึ่งผู้โดยสารไม่สามารถทำธุระอย่างอื่นห่างจากป้ายรถเมลได้เลยเนื่องจากกลัวจะตกรถ หรือในกรณีที่ฝนตก จะหลบฝนในอาคารใกล้เคียงก็กลัวจะพลาดรถและป้ายรถเมลมีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนขณะที่ฝนตกได้หมด หากขสมก.สามารถสร้างApp บนมือถือที่สามารถระบุสายรถเมลที่กำลังจะเข้าจอดแต่ละป้ายที่ผู้โดยสารกำลังรออยู่นั้นจะถือเป็นประโยชน์มาก เพราะมันเป็น real time ผู้โดยสารสามารถเปิดAPP ดูได้ว่ารถเมลใกล้จะมาถึงป้ายรึยัง สามารถทำธุระต่อได้หรือไม่ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้มากขึ้น ลดการจอแจเบียดเสียดบริเวณป้ายรถเมล นี่เป็นเพียงข้อคิดเห็นส่วนตัวครับ