อยากเช็คราคาค่าโดยสารผ่านเว็บไซต์ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเช็คราคาค่าโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากขึ้นรถเมล์สาย 140,141,142 จากป้ายตลาดบางปะกอกไปยังวัดยายร่ม คิดราคาค่าโดยสารต่างกันหลายครั้ง 15 บาทบ้าง 20 บาทบ้าง บางครั้งคนก็แน่นจนจะหยิบเงินมาจ่ายอีกครั้งก็ลำบาก ถ้ามีให้เช็ค จะได้ยืนยันกับกระเป๋ารถเมล์ได้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้ทีตารางอัตราค่าโดยสารซึ่งบนรถทุกคันของแต่ละสายต้องติดไว้บนรถ และราคาโดยสารดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อย่างไรก็ตามได้ส่งข้อเสนอดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ