อยากสอบถามเรื่องรถ 505 ค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พอดีต้องเดินทางด้วยรถปอ. 505 ทุกวันเพื่อไปทำงาน อยากจะทราบว่า 505 นี้ตารางออกรถ ออกกี่ชม./คัน คะ? เราออกมารอรถ7.30 เพื่อขึ้นรถไปทำงานแต่กลับต้องยืนรอรถเป็นชั่วโมง ได้ขึ้นรถอีกคือตอน 8.40 น. - 9.15 น. ตลอด ทุกวันค่ะ ย้ำว่าทุกวัน เราลองเลื่อนเวลาออกจากบ้านให้เร็วขึ้นก็แล้ว แต่กลับได้ขึ้นรถ เกือบ9.00 ตลอดเหมือน ช่วยพิจารณาแล้วปรับปรุงด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ