อยากร้องเรียนด้วยภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้มีแนบไฟล์ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องร้องเรียน แนะนำบริการ หรือชมเชยการให้บริการของพนักงาน โดยแนบรูปภาพ คลิปวีดีโอหรือไฟล์ส่งได้ที่อีเมล์ 1348@bmta.co.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ