อยากทราบเวลาเดินรถของรถเมล์สาย 157

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบเวลาเดินรถของรถเมล์สาย 157 ในเที่ยวแรกเป็นเวลาใด และแต่ละเที่ยวจะห่างกันประมาณกี่นาที

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้สอบถามตารางการเดินรถสาย 157 ต้องขอกราบเรียนท่านมา ณ ที่นี้ให้สอบถามที่ท่าต้นทางหรือที่นายท่าปล่อยได้เลย จึงเรียนมาเพื่อทราบ