อยากทราบว่ารถ สาย558 มีแผนปรับปรุงยังไงในอนาคต

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผมโดยสารรถสาย558 อยู่เป็นประจำ พบบ่อยคือ 1 ขับรถช้ามาก เรียกว่า ถนนโล่งๆก็ยังใช้ความเร็วที่ช้ามาก 2 รถมีความพร้อมน้อยมาก เสียบ่อยครับ จ่ายเงินค่า ทางด่วนเสร็จ บอกให้ลงเปลี่ยนรถครับ เจอ หลายรอบมาก 3 ตารางรถที่ไม่แน่นอน มีหลายครั้งครับ ที่รอรถเป็นเวลานาน อ๋อไม่ครับ นานมาก รอเป็นชั่วโมง ทั้งที่ขึ้นรถ จากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นต้นทาง ของรถสาย558 เลยอยากถามว่า มีแผนปรับปรุงยังไงบ้าง ตารางการเดินรถที่แน่นอนในวันข้างหน้า การเช็คสภาพรถ รวมถึง การเพิ่มรถ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารครับ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้่องเรียนสาย 558 สภาพของรถโดยสารมีความพร้อมน้อยในด้านการบริการ รถเสียบ่อย เปลี่ยนรถบ่อย ตารางเดินรถไม่แน่นอน ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารอนาน จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการให้ตรวจสอบและปรับปรุงทุกเรื่องที่มีผู้โดยสารร้องเรียนมา ขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามา