อยากทราบว่ารถสาย ปอ.8 กี่ชั่วโมงออกคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถมาเป็นชั่โมงแล้วตรงร่มเกล้า ไม่มีรถเลยแต่รถวนกลับ4คันแล้ว อยากทราบว่ากี่ชั่วโมงถึงปล่อยรถ แล้วเส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีสายอื่นเวลาเร่งรีบก็ไม่มีรถรอตั้งแต่8โมงแล้ว ช่วยแก้ไขสักทีได้มั้ยคะ

เรียน ท่านผู้โดยสาร ขสมก. รับทราบเรื่องร้องเรียนสาย ปอ. 8 ที่ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารอรถนาน จะดำเนินการประสานผู้ประกอบการสาย 8 ให้ตรวจสอบระยะเวลาการปล่อยรถเพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องรอนานต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ