อยากทราบราคา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นจากพระปิ่น2ไปตลาดดอนหวาย ปกติไป19บาท วันนี้ขึ้นกระเป๋าเก้บ21บาท เลยบอกว่าเคยไปจ่ายแค่19 บาท เลยอยากทราบราคาตกลงแล้วกี่บาท แต่ละคันกระเป๋าเก็บไม่เหมือนกันหรือไร?? #ปอ.556 (12-5873)

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 556 จากพระปิ่น 2 ไปลงดอนหวาย ราคา 19 บาท ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ