อยากทราบระบบการปล่อยรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
178 ปล่อยรถทุกกี่นาทีครับ ขอความจริง อย่าตอบว่า5นาทีในเวลาเร่งด่วน 7-10นาทึในเวลาปกติเพรามันไม่ใช่ รอนานมาก ช่วยตอบด้วยครับ