อยากทราบค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อัตราค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ มีส่วนลด กฏระเบียบหรือเงื่อนไขอย่างไรบ้างครับ ??

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ในการใช้สิทธลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยในการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารทุกครั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้พนักงานเก็บค่าโดยสารตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ