อยากจะให้เพิ่มแถวรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะให้เพิ่มแถวรถจากแยกเกษตร นวมินทร์ ไม่มีสายไหนเข้าป้าย มีเฉพาะสาย178เข้ามาเท่าครั บและต้องรถรถสาย178อย่างเดียวรอนานด้วย อย่างให้มีรถเสริม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ