อยากจะขอชื่นชมพนักงานรถสาย66(ครีม-แดง)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ได้มีโอกาสนั่งรถเมล์สาย66 เพราะปกติไม่ค่อยได้ขึ้นสาย 66 (ครีม-แดง) ค่ะ กระเป๋ารถเมล์ส่วนมากบริการดีมากค่ะ พูดจาไพเราะมากค่ะ ผู้โดยสารถามค่าโดยสารเท่าไรส่วนมากบอกค่าโดยสาร แต่ก็มีกระเป๋ารถเมล์บ้างคนไม่รู้เป็นอะไร ถามแล้วไม่ตอบแสดงกิริยาไม่พอใจเหมือนโดนมาบังคับให้มาทำ มองหน้าแล้วส่ายหัว ก็อยากจะฝากให้ช่วยดูด้วยค่ะ แต่ส่วนมากบริการดีหมดค่ะ มีเป็นแค่ส่วนน้อยที่ควรเรียกไปอบรมมารยาทใหม่ค่ะสงสารคนที่เค้าทำดีอยู่แล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ