อยากขอให้เพิ่มรถสาธารณะเส้นทางพหลโยธิน-สายไหม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สายไหม ตอนนี้ชุมชนขยายใหญ่มาก แต่กลับมีรถสาธารณะน้อยมากคะ ราบมาว่ากำลังพิจารณาเรื่องผังเส้นทางเดินรถใหม่อยู่ จะมีโอกาสคลอดเร็วๆนี้ไหมคะ

ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการจัดเดินรถในเส้นทางดั่งกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ