อยากขอให้ปรับเวลาเดินรถให้เร็วขึ้น

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ทางขสมกพิจารณาการปล่อยรถของอู่ปู่เจ้าทุกสายให้เร็วขึ้น ทำไมอู๋แต่ละอู๋ตีสี่ บ้าง ตีสี่ครึ่ง ตีห้าบ้าง รบกวนพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเร็วขึ้นด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ