อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป สภาวิศวกร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
การเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัย ไป สภาวิศวกร ขึ้นสายไหน?

เรียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสาย 36ก ฝั่งเกาะดินแดง ลงบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอยเทพลีลา(แยก11) สามารถสอบถามเส้นทางข้อมูลโดยสารรถประจำทางเพิ่มเติม ที่หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้บริการการ ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว ขอบขอบคุณทีใช้บริการ