องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรเพื่อสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

ภาพประกอบ: 
4012