องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดตัวระบบบัตรโดยสาร E-Ticket

ภาพประกอบ: 
3972