ห้ามนั่งแต่คนยืนเต็มรถเมล์เลยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เข้าใจว่าสถานการณ์โควิทนะคะ ไม่ให้นั่งใกล้กัน แต่คนยืนเบียดกันแน่นรถ เพราะรับทุกคน สาย 45 รถน้อยค่ะ นานๆผ่านมาทีนึง แน่นเต็มรถก็ต้องขึ้น อยากถามว่าห่วงผู้โดยสารที่ยืนไหมค่ะ ใกล้ชิดกันมาก ช่วงนี้อากาศร้อนด้วย ทั้งแน่นทั้งเบียดทั้งร้อน แล้วเห็นที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปล่อยรถถี่ขึ้นเลย ช่วงเวลาเร่งด่วน อยากให้เพิ่มจำนวนรถให้ถี่ขึ้นหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ