ห่วยแตก รอ 23 ด่วน มา 1 ชม. พัฒนาบ้าง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เหี้ยมากนะ แม้แต่ 23 ธรรมดา ก็ไม่มีวิ่งผ่าน ปอ. ยิ่งแล้วใหญ่

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)