หาซื้อตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือนไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ขสมก ตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าหาซื้อตั๋วรายสัปดาห์ยากมาก ปกติจะซื้อกับพนักงานเก็บค่าโดยสารเป็นประจำ เกือบทุกท่านจะมีตั๋วสัปดาห์บริการเสมอ แต่ตั้งแต่ช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าพนักงานไม่มีตั๋วสัปดาห์จำหน่าย สอบถามได้ความว่า กองตั๋วไม่ให้เบิกแล้ว ข้าพเจ้าเป็นคนที่ใช้ตั๋วโดยสารประเภทนี้เป็นประจำ จึงได้รับความเดือดร้อนในการใช้บริการดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจำหน่ายตั๋ว ทำไมไม่มีการประชาสัมพันธ์ใด ๆ ให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้เลย หรือมีทางเลือกอะไรในการรับบริการ ก็ไม่ได้รับข่าวสารใด ๆ ข้าพเจ้าถือว่า การบริหารงานในส่วนนี้มีความบกพร่องเป็นอย่างยิ่ง ค่าตั๋วโดยสารประเภทนี้ก็ขึ้นคิดเป็น 27.5% จากราคาเดิม ถือว่าขึ้นมาพอสมควร แต่ก็ยังไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการตามราคา ที่เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าอยากให้ทางหน่วยงานปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ด้วยครับ อนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานตั๋วประเภทนี้อย่างไรรบกวนแจ้งรายละเอียดด้วยครับ และในช่วงนี้จะสามารถหาซื้อตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือนได้ที่ช่องทางใด รบกวนแจ้งด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ