หัวหน้าเขต 3 ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หัวหน้าเขต 3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงสถานี BTS อุดมสุข พบเห็นรถเมล์สาย 98 วิ่งทับเส้นทาง แต่ยังเพิกเฉย ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ อ้างว่า ไม่ใช่เขตรับผิดชอบของตน อยากให้ทางขสมก.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ เพราะ สาย 98 หลายคัน วิ่งมั่วมาก