หลายสายไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าสหคลีนิคนวมินทร์ ซ. นวมินทร์ 163 หลายคันไม่จอดป้าย โบกก็แล้วตาคนขับมองแต่ไฟแดง สักแต่จะไปให้พ้นไฟแดง ผู้โดยสารไม่ได้ขึ้นรถ ถ้าจะมาขับให้พ้นไฟแดง แนะนำให้ยกป้ายรถออกค รับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ