ส่งเอกสารชำระค่าตอบแทนรถตู้ล่าช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ระเบียบของ ขสมก รถตู้ร่วมจะต้องจ่ายค่าตอบแทน 1000 บาท ถายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าจ่ายเกินกำหนด จะต้องเสียดอกเบี้ยปรับ 15% ต่อปี ผมต้องจ่ายดอกเบี้ยปรับบ่อยครัง เช่น ของเดือน มกราคม 2562 ผมได้รับเอกสารใบแจ้งให้ชำระค่าตอบแทน วันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งมันก็เกินเวลาไปแล้ว เดือนนี้ผมต้องเสียค่าปรับอีก ทั้งๆที้เป็นความล่าช้าในการส่งใบแจ้งของ ขสมก เอง จะชำระก่อนก็ไม่ได้ เพราะธนาคารจะต้องใช้ bar code จากใบแจ้งให้ชำระค่าตอบแทน ผมเคยโทรไปคุยกับ ขสมก บอกให้ปรับปรุงเรื่องนี้ พนักงานผู้หญิงรับสายุ เขาบุอกว่าไปรษณีย์ส่งช้า ผมเลยแนะนำให้เขาออกใปแจ้งให้เร็วขึ้น ผมอยากฝห้ ขสมก ปรับปรุงเรื่องนี้ให้ดีขึ้น ไม่ใช่ใหัรถตู้ต้องจ่ายค่าปรับ โดยไม่ใช่ความผิดของรถตู้ ยุคนี้เป็นยุค 4.0 แล้ว การใช้บริการการเงินของธนาคารก็ on line ทุกธนาคารแล้ว ขสมก ยังล้าหลังอยู่ ขอให้ท่านปรับปรุงเรื่องนี้ด้วย นับถือ