ส่งหัวขัอร้องเรียนไปสองครั้งไม่ขึ้นเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมส่งร้องเรียนสาย 8ไปสองครั้ง บอกเบอร์รถหมด เชคในwebboardไม่เห็นขึ้นเลยครับเกือบสองสัปดาห์แล้วเบอร์รถ39-109 ทะเบียนรถ14-667...ขับรถแย่มาก ปาดซ้ยขวา ขับเร็ว จอดไม่ตรงป้าย จอดไม่ทุกป้ายที่ควรจอด