สแกน QR code ไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 19/04/2567 เวลาประมาณ 22.00 น. ได้ข้ึน รถสาย 189 และจะจ่ายด้วยเครื่องรับเงิน ผ่านการสแกน Qr Code ปรากฎว่า ขณะกำลังสแกน ตัวภาพQr Codeมีภาพ โลโก้ Promtpay ซ้อนด้านหลัง(ติดขอบQrcodeด้านบน) ทำให้ไม่สามารถสแกนได้ อธิบายให้พนักงานเก็บค่าโดยสารฟังแล้วแต่พนักงานไม่เข้าใจ และพนักงานแสดงท่าทีไม่พอใจคิดว่าผู้โดยสารไม่ยอมสแกน จึงขอให้ทำการตรวจสอบเครื่อง/ระบบของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ให้บริการในรถคันดังกล่าว(ณ วันและเวลาที่แจ้ง) และให้ความรู้ วิธีแก้แก้ปัญหาให้กับพนักงานเก็บเงินค่าโดยสารด้วยค่ะ และถ้ามีการแก้ไขแล้วช่วยตอบกลับด้วย ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)