สุาย 56-43

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 56-43 ขึ้นจากบางลำภูล่างจะไปพาหุรัด พอขึ้นไปถามกระเป๋าบอกว่าผ่าน นั่งไปจนถนนบรมราชชนนี เลยถามผู้โดยสารคนอื่น บอกว่าขึ้นผิดฝั่ง อยากจะให้เจ้าหน้าทั่ี่แจ้งให้ชัดเจนว่าขึ้นผิดหรืออะไรเสียเวลามากๆคะ

เรียน คุณชุลี รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ทำการตรวจสอบและทำการอบรมเรื่องการสื่อสารกับผู้โดยสาร จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เรียน คุณชุลี รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้ทำการตรวจสอบและทำการอบรมเรื่องการสื่อสารกับผู้โดยสาร จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง