สุขุมวิท42 รอสาย26ก มา2ชั่วโมงครึ่งแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีญาติป่วยหรือ รถถึงหายไปตั้งแต่2ทุ่ม บอกนะถ้าพนักงานไม่สบายจะซื้อกระเช้าไปให้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ