สี่เสาเทเวศน์ - วิทยาลัยชลประทาน นนทบุรี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสี่เสาเทเวศน์ ไป วิทยาลัยชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี ต้องนั่งรถสายไหนค่ะ แล้วขึ้นฝั่งไหนค่ะ สาย 505 ผ่านมั้ยค่ะ ต้องขึ้นฝั่งไหน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 32 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ