สิทธิผู้บริโภค ถึงรถสาย207

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
8/09/2558 ดิฉันนั่งรถเมล์202(รถพัดลม)จากราม2 จะไปราม1 พอรถออกจากเมกะบางนามาได้สักพัก กระเป๋าก็บอกให้เปลี่ยนรถเป็นรถ207(รถแอร์) กระเป๋าบอกว่าไม่ต้องเสียค่าโดยสาร แต่พอขึ้นรถ207(รถแอร์) กระเป๋าเดินมาเก็บตังค์ ดิฉันถามว่าลงมาจาก207คันเมื่อกี้ต้องเสียตังค์ไหม กระเป๋าบอกเสียค่ะ แล้วก็ตะโกนว่าใครที่ลงจากรถคันเมื่อกี้เสียตังค์ด้วย ประเด็นคือ เกิดการสื่อสารผิดพลาดระหว่างรถ207 สองคันนี้หรือว่าอย่างไรคะ และ ทำไมถึงต้องเสียเงินสองรอบ จากสิทธิผู้บริโภคค่ะ รถเมล์สาย207-2(ข้างรถเขียนไว้) ทะเบียน 12-8796 (ไม่แน่ใจสองตัวหลังคะ แต่เป็นรถเมล์แอร์)

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วต้องขอประทานอภัยท่านผู้ร้องมา ณ ที่นี้ด้วยเนื่องจากข้อมูลที่ท่านให้มานั้น ทางขสมก.ตรวจไม่พบข้อมูล หากเป็นไปได้รบกวนท่านผู้ร้องกรุณาแจ้งทั้งเบอร์ข้างรถ และทะเบียนทั้งรถร้อนและรถแอร์มาให้ชัดเจน จะได้เรียกผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามระเบียบ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ