**สำคัญมาก**เกี่ยวกับรถ สาบ 48

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีรถเสริม อ่อนนุช กับ อโศกมากเกินไป ทำให้ผู้โดยสาร อื่นๆรอนานมาก รอนานไม่พอแถมกว่าจะมาไม่จอดป้ายอีก ควรจะปล่อยวิ่งทั้งเส้นถึงวันโพธิ ภายใน 1ชั่วโมงพบรถเสริม ถึง5 คันและ 1 คันที่วิ่งตลอดสาย ซึ่งเส้นนี้มีนรมากมายวิ่งไปอ่อนนุชกับอโศก