สายA1 A2 ควรเพิ่มรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนง.บริการดีมากค่ะ แต่รถไม่พอกับปริมานผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีเยอะมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย A1 เเละสาย A2 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุรที่ใช้บริการ